Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

FRSE DG Edukacja i Kultura

Tytuł projektu:
"Aurora Polaris" oraz "Unlocking the Universe" (Maryla Soluch)
Program: 
Obszar tematyczny: 
Kompetencje kluczowe: 
porozumiewanie się w językach obcych
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
umiejętność uczenia się
Numer projektu : 
2008-1-GB2-GRU06-001003
Okres realizacji: 
07.08.2008 - 31.07.2012
Cele projektu: 

Aurora to inaczej zorza polarna, wspaniałe zjawisko na niebie. Druga część nazwy projektu – Polaris odnosi się do Gwiazdy Polarnej i jest akronimem nazwy Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors (Partnerstwo w uczeniu się: astronomiczne zasoby inspirujące seniorów).

Jedną z moich pasji jest astronomia, czekająca przez wiele lat na czas, który będę mogła jej poświęcić. Od wielu lat w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym prowadzone były wykłady dla słuchaczy miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozszerzeniem tych działań było powstanie Koła Miłośników Astronomii UTW, do którego się zgłosiłam. Moim celem było i jest rozwinięcie wiedzy na temat astronomii.

Działania (metody) realizowane w projekcie: 

Od początku brałam czynny udział w pracach koła. Zaczęliśmy od przedstawienia sylwetek polskich astronomów i badaczy kosmosu. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stanęłam, było stworzenie prezentacji multimedialnej prezentującej wybitnego polskiego astronoma – Jana Śniadeckiego. Mimo wcześniejszych prac z użyciem komputera pierwszy raz stanęłam przed zadaniem kreacji z użyciem narzędzia PowerPoint. Pomimo ogromnej tremy, towarzyszącej wystąpieniu publicznemu – udało się! Później, podczas realizacji projektu Aurora Polaris, tę samą prezentację przedstawiałam w języku angielskim przed międzynarodową publicznością. Byłam w ogromnym szoku. To był skok na głęboką wodę – sami zawodowcy, obcy język i ja, cała rozdygotana – trzęsące się ręce stwarzały problem i kasowały moje umiejętności obsługi komputera. Jednak ciepłe przyjęcie ze strony pozostałych uczestników projektu sprawiło, że chciałam wciąż rozwijać swoje pasje – były inspiracją do udziału w kolejnym międzynarodowym projekcie: Unlocking the Universe (2011-2013). Oba projekty pozwoliły mi rozwinąć zainteresowania, ale ani moja wyobraźnia, ani cele, jakie przed sobą stawiałam, nie pozwoliły mi przewidzieć, jak wiele poznam, zobaczę i jak wiele jestem w stanie zmienić w sobie. To jest chyba najlepsze w uczestnictwie w obu tych programach – radość poznania.

Wykorzystywanie rezultatów projektu - wartość, użyteczność, trwałość rezultatów: 

Oba projekty miały bardzo duży wpływ na moje życie – pobudziły moją ciekawość świata, otworzyły na nowe wyzwania, nauczyły podejmowania ryzyka i przełamywania wewnętrznych barier – i proces ten wciąż trwa. Moje publiczne wypowiedzi są łatwiejsze. Prezentowane treści – z wykorzystaniem programów multimedialnych, precyzją plastyczną – przynoszą ogromną satysfakcję.