Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

FRSE DG Edukacja i Kultura

Tytuł projektu:
Creativity in Language Learning
Program: 
Obszar tematyczny: 
Kompetencje kluczowe: 
porozumiewanie się w językach obcych
umiejętność uczenia się
świadomość i ekspresja kulturalna
Numer projektu : 
2010-1-DE2_LEO04-047474
Okres realizacji: 
01.09.2010 - 01.07.2012
Upowszechnianie rezultatów projektu: 

Strona www: www.eu.com.pl

Pragniemy opowiedzieć historię projektu partnerskiego Leonardo da Vinci Kreatywność w nauce języków poprzez metaforę. Myśląc o tym projekcie, zakończonym już rok temu, widzimy piękne drzewo owocowe, które nadal rodzi dobre owoce i które zostało zasadzone przez ogrodników z pięciu krajów (Polski, Niemiec, Włoch, Finlandii i Litwy) z potrzeby stworzenia nowego smaku. Smakiem, którego szukaliśmy dla wzbogacenia diety służącej nauce języków obcych, był smak głębokiej motywacji – dla tych, którzy uczą i tych, którzy są uczeni. Nasza instytucja – English Unlimited (EU) – istniejąca od ponad dwudziestu lat szkoła językowa i instytucja prowadząca Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Gdańsku potrzebowała na tym etapie rozwoju nowego bodźca do odświeżenia oferty edukacyjnej i programowej oraz nowego, spójnego programu szkoleń dla nauczycieli. Jednocześnie myśleliśmy o nadaniu nowego waloru zajęciom z metodyki dla słuchaczy NKJO, tak aby mogli poczuć, jakiego rodzaju zadania motywują ich do nauki. W poszukiwaniu smaku głębokiej motywacji poznaliśmy partnerów z innych organizacji edukacyjnych w Europie, którzy podobnie jak my potrzebowali rozwinięcia warsztatu swoich nauczycieli języków i którzy, tak jak my byli związani z kształceniem zawodowym. Po uzgodnieniu naszych potrzeb zdecydowaliśmy stworzyć projekt poświęcony kreatywności w nauce języków oraz zbadać, jak różne techniki kreatywnego uczenia – takie jak opowiadanie historii (storytelling), drama czy tworzenie własnego filmu – wpływają na motywację nauczycieli i słuchaczy.

Wykorzystywanie rezultatów projektu - wartość, użyteczność, trwałość rezultatów: 

Projekt wpłynął bardzo pozytywnie na funkcjonowanie naszej instytucji. Po pierwsze, dodał nam skrzydeł poprzez podniesienie motywacji wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. Świadomość brania udziału w projekcie międzynarodowym była dodatkowym pozytywnym bodźcem dla słuchaczy szkoły i NKJO do większego zaangażowania w zajęcia. Zauważyliśmy, że osoby, które wzięły udział w tym projekcie chętniej decydowały się na udział w innych projektach edukacyjnych realizowanych w późniejszym okresie. Pod wpływem projektu zmodyfikowano program zajęć z metodyki dla studentów, NKJO, co z kolei miało i ma wpływ na program przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli. Wymiana międzynarodowych doświadczeń i poczynione obserwacje wpłynęły pośrednio na styl komunikacji i podejście do rozwiązywania problemów w naszej instytucji.