Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

FRSE DG Edukacja i Kultura

Tytuł projektu:
Hotel, restauracja, sklep – bez barier
Program: 
Kompetencje kluczowe: 
porozumiewanie się w językach obcych
umiejętność uczenia się
kompetencje społeczne i obywatelskie
Numer projektu : 
2011-1-PL1_LEO01-19134
Polski partner projektu: 
Okres realizacji: 
01.08.2011 - 01.12.2012
Cele projektu: 

Projekt Hotel, restauracja, sklep – bez barier powstał przede wszystkim z myślą o uczniach, którzy kształcą się w naszej szkole w zawodach typowo usługowych, gdzie kontakt z klientem jest bardzo ważnym elementem edukacji. W naszej placówce staramy się wyposażyć absolwentów w szczególne umiejętności związane z obsługą klientów z różnorodną niepełnosprawnością. Taki rodzaj klienta wymaga indywidualnego podejścia, wrażliwości, empatii – po prostu profesjonalizmu. Ten profesjonalizm postrzegamy w tym, że gdy klient niepełnosprawny pojawia się w hotelu, restauracji czy sklepie, nie powinien być traktowany jak kłopot, nie powinien wywoływać niepokoju u obsługi, zaskoczenia albo mało dyskretnej chęci pomocy. Klient ma się po prostu czuć jak najbardziej normalnie. Do nauki takich umiejętności nie wystarczą słowa, zdjęcia czy plansze. To musi być nauka przez praktykę, poszukiwanie, obserwację, spojrzenie na sytuację i miejsce oczami, którymi patrzy osoba niepełnosprawna. Absolwent szkoły musi również znać wszelkie możliwe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, które powinny znaleźć się w każdej szanowanej restauracji, hotelu czy sklepie. Musi także dostrzec problem w otoczeniu tych miejsc, w środkach komunikacji, na chodniku, przejściu dla pieszych, parkingach, toaletach, czyli wszędzie tam, gdzie jego potencjalny klient przebywa przed tym, nim dotrze do hotelu, restauracji czy punktu handlowego.

Upowszechnianie rezultatów projektu: 
Wykorzystywanie rezultatów projektu - wartość, użyteczność, trwałość rezultatów: 

Największą wartością naszego projektu jest uświadomienie uczestnikom stażu, a poprzez upowszechnienie rezultatów projektu także uczniom szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, że są wśród nas osoby niepełnosprawne, że tak jak wszyscy mają prawo skorzystać z restauracji, baru, sklepu i innych miejsc publicznych, i – co może najważniejsze – że osoby te chcą to robić i robiłyby to, gdyby tylko miały odpowiednie do tego warunki.

Najcenniejsze rezultaty naszego projektu to ukształtowanie 50 młodych, tolerancyjnych i wrażliwych ludzi. Uczestnicy projektu poza niewątpliwą poprawą już posiadanych oraz nabyciem nowych umiejętności zawodowych i językowych zyskali coś, co jest w tym momencie trudno zmierzyć. Dla wielu z nich był to pierwszy wyjazd za granicę, wyjazd w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych, na który otrzymali na potrzeby własne kieszonkowe. Wyjazd ten dał uczniom dużą pewność siebie, otworzył ich na Europę, wyposażył w inne spojrzenie na otaczający świat. Uczniowie wrócili po prostu inni – w dobrym tego słowa znaczeniu. Dla realizacji takich celów warto było uczestniczyć w takim przedsięwzięciu.