Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

FRSE DG Edukacja i Kultura

Tytuł projektu:
Marzenia i pasje – moja firma elektroniczna
Program: 
Kompetencje kluczowe: 
porozumiewanie się w językach obcych
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
umiejętność uczenia się
Numer projektu : 
PL/09LdV-IVT/140041
Okres realizacji: 
20.08.2009 - 15.12.2010
Upowszechnianie rezultatów projektu: 

Strona www: www.zspolaniec.pl

Wykorzystywanie rezultatów projektu - wartość, użyteczność, trwałość rezultatów: 

Projekt był kontynuacją innowacji w kształceniu zawodowym. Od 2004 r. (corocznie) na staż zagraniczny Leonardo da Vinci wyjeżdża grupa 8 najlepszych uczniów klas III technikum elektronicznego. Pozostali uczniowie realizują praktykę zawodową na miejscu, w Połańcu. Motywacja do wyjazdu jest ogromna. Wielu uczniów przychodzi do naszej szkoły, gdyż wiedzą, że będą mieli szansę na wyjazd zagraniczny i zdobycie przede wszystkim nowych umiejętności zawodowych. Wyjazd, który bardzo dużo zmieni w ich życiu (zawodowym i osobistym).

Dobra szkoła to szkoła kształcąca zgodnie z duchem czasu i wymaganiami rynku pracy oraz XXI wieku. Dzięki realizacji tego i innych projektów Leonardo Da Vinci technikum elektroniczne w Połańcu wpisuje się doskonale w wizerunek liderów edukacji zawodowej.

Największą satysfakcję przyniosło obserwowanie rozwoju każdego z uczniów. Uczestnictwo w projekcie to nie tylko rozwój pasji zawodowych, zakończony światowymi sukcesami, ale również rozwój osobistych umiejętności: otwartość na nowe wyzwania, samodzielność w trakcie pobytu za granicą (każdy z uczestników otrzymywał zadania, np. zakup biletów, oprowadzenie grupy po mieście lub obiekcie, każdy wcielał się w rolę pilota – przewodnika). Z satysfakcją obserwowaliśmy, jak nieco wystraszeni, nawet lekko zakompleksieni chłopcy z małej miejscowości z Polski C, z każdym dniem stają się bardziej pewni siebie, pełni wiary w nowo nabyte umiejętności. Staż był także cząstkową formą weryfikacji umiejętności własnych w stosunku do umiejętności rówieśników z innego kraju oraz formą przygotowania i wsparcia beneficjentów w ich wejściu na rynek pracy.

Projekt stanowił inspirację dla wielu instytucji, a przede wszystkim dla uczniów (program był opracowany w sposób sprzyjający rozwojowi innowacyjności indywidualnej – stąd tak wiele międzynarodowych i ogólnopolskich sukcesów uczestników stażu).