Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

FRSE DG Edukacja i Kultura

Tytuł projektu:
OPEN TO YOUROPE: travelling and designing your own view on Europe
Program: 
Obszar tematyczny: 
Kompetencje kluczowe: 
porozumiewanie się w języku ojczystym
porozumiewanie się w językach obcych
umiejętność uczenia się
kompetencje społeczne i obywatelskie
Numer projektu : 
2011-1-IT2-GRU06-229535
Polski partner projektu: 
Okres realizacji: 
01.08.2011 - 31.07.2013
Wykorzystywanie rezultatów projektu - wartość, użyteczność, trwałość rezultatów: 

Fundacja toTU toTAM powstała w 2010 r. Zainteresowanie różnorodnością kulturową, chęć pokazania innym, jak wspaniała i istotna w procesie edukacji jest współpraca międzynarodowa – to tylko niektóre powody, które skłoniły nas do realizacji projektu. Z ust osób 40+ słyszeliśmy wiele razy, że nie miały takich możliwości, jakie my – młodzi ludzie – mamy obecnie. Postanowiliśmy to zmienić.

Działalność Fundacji toTU toTAM jest rozwinięciem pasji kulturoznawczych i językowych jej założycieli. Współpraca z Belgią, Turcją, Wielką Brytanią i Włochami dawała nam możliwość sprawdzenia się zawodowo w kontekście wielokulturowym. Ogromne emocje towarzyszyły nam przed wyjazdem do Turcji, która kulturowo jest krajem najbardziej od nas odległym. Mogliśmy też po raz pierwszy postawić stopę na kontynencie azjatyckim. W fazie pisania projektu najbardziej cieszyliśmy się na czekające nas wyjazdy zagraniczne. W trakcie realizacji okazało się, że największe emocje budziło... przygotowanie spotkania w Polsce. Bycie gospodarzem, pokazanie piękna i bogactwa Podkarpacia oraz współpraca z lokalnymi partnerami uświadomiły nam, jak istotnym elementem Projektów Partnerskich jest zorganizowanie przez każdego partnera mobilności we własnym kraju.

Największą wartością naszego projektu jest zintegrowanie i uaktywnienie ludzi i organizacji na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym – stworzenie swoistego rodzaju współpracującej społeczności. Więź ta zacieśniała się z każdą mobilnością, co dowodzi, że spotkanie z drugim człowiekiem w procesie edukacji międzykulturowej jest czynnikiem decydującym. Rezultatem miękkim naszego projektu jest zwiększenie świadomości uczestników i kadry zarządzającej w zakresie dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, rozszerzenie współpracy w obszarze edukacji wielokulturowej, integracja międzynarodowa i międzypokoleniowa, rozwinięcie uzdolnień artystycznych, otwarcie uczestników na kontakty międzynarodowe, a także poprawa umiejętności komunikacyjnych, uświadomienie potrzeby uczestniczenia w życiu kulturalnym i oczywiście nowe przyjaźnie.

W trakcie realizacji projektu Open to YOUrope staraliśmy się wykorzystywać kompetencje poszczególnych partnerów i słuchaczy, dzięki czemu praca była dla nas źródłem przyjemności (np. organizacja z Wielkiej Brytanii czuwała nad językową stroną projektu, a specjalizująca się w grafice stworzyła jego logo, foldery). Ważne okazało się wcześniejsze doświadczenie przedstawicieli naszej organizacji dotyczące współpracy międzynarodowej oraz edukacji wielokulturowej. Niepodważalny wkład wnieśli do projektu aktywni i energiczni seniorzy i seniorki (szczególnie byli nauczyciele różnych przedmiotów), od których nauczyliśmy się, jak zarządzać dynamiką grupy i jak nie zabić w niej energii.