Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Publikacje i dokumenty

 • EDUinspiracje 2013: Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie?

  Udział w europejskich programach edukacyjnych to nie tylko poszerzanie horyzontów zawodowych, niezapomniane przygody i nowi przyjaciele – to czasami obrót o 180 stopni i spojrzenie na siebie, swoją karierę, przyszłość z zupełnie nowej perspektywy. Uczestników tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje poprosiliśmy o opisanie własnych historii, o opowiedzenie, co zmotywowało ich do podjęcia tego kroku, by wypełnić wniosek, spróbować, zaryzykować. Poprosiliśmy ich o podzielenie się doświadczeniami – co było dla nich trudne, jakie osiągnęli rezultaty, jak udział w projekcie UE zmienił ich życie zawodowe i prywatne. Historie osób i instytucji, lauretów i wyróżnionych w konkursie EDUinspiracje 2013, znajdziecie Państwo w niniejszej publikacji. Serdecznie zapraszamy do lektury.

  Pobierz plik: eduinspiracje_2013.pdf
 • Program "Uczenie się przez całe życie" w Polsce - Raport 2012

  Przedstawiamy kolejny raport z rocznej działalności programu "Uczenie się przez całe życie" w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami dobrej praktyki naszych beneficjentów, statystykami za rok 2012, działaniami Narodowej Agencji, programamami i inicjatywami wspomagającymi realizacje celów programu "Uczenie sie przez całe życie".

  Pobierz plik: raport_llp_2012.pdf
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

  W jaki sposób motywować osoby z mniejszymi szansami do korzystania z komputera i Internetu w procesie uczenia się? Czy polska szkoła może być cyfrowa? Jak zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób 50+? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji "Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami", która odbyła się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik 6 września 2012 r. Konferencja miała na celu prezentację przykładów nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych.

  W niniejszej publikacji znajdą Państwo odnośniki do cyfrowego zapisu z przebiegu spotkania, prezentacje i artykuły napisane przez wybranych prelegentów konferencji, a także dane statystyczne dotyczące używania TIK w Polsce.

  Pobierz plik: tik_sklad_v6.pdf
 • European Shared Treasure: A Milky Way of European Best Practices

  Europejska Baza Produktów EST liczy dziś ponad 10 tysięcy projektów partnerskich programów Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig, zrealizowanych w latach 2007-2013. Niemal 10 procent zarejestrowanych w bazie projektów to tzw. „Star Projects – działania wyróżnione jako przykłady dobrej praktyki, których rezultaty powinny być upowszechniane i wykorzystywane na poziomie narodowym.

  Najnowsza publikacja opracowana przez włoską Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” prezentuje 51 najbardziej wartościowych projektów partnerskich, w tym 5 koordynowanych przez polskie instytucje. Zapraszamy do lektury!

  Pobierz plik: est_milky_way.pdf
 • CityM. Innovative and Transferable Methods in the Training of Teachers and Training Staff

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury podręcznika opracowanego w ramach projektu „CityM” (ang. Creative, Innovative and Transferable Methods in the Training of Teachers and Training Staff , 2010 – 2012 – Kreatywne, innowacyjne i dające się przenosić metody szkolenia nauczycieli i kadr szkoleniowych, 2010-2012) realizowanego przez sieć trzynastu Narodowych Agencji z dwunastu krajów.

  Podręcznik powstał w oparciu o ocenę rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie” w odniesieniu do kreatywności, innowacyjności i możliwości przenoszenia szczególnie w kształceniu nauczycieli. City-M to projekt, którego celem było podniesienie dostępności i możliwości wykorzystania rezultatów programów „Uczenie się przez całe życie”.

  Szczególnie odnosiło się to do projektów Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig. Opublikowany materiał prezentuje dobre praktyki, które mogą mieć wpływ na kształt polityki na poziomie krajowym i europejskim w obrębie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej.

  W projekcie CITY-M wzięło udział 13 narodowych agencji wdrażających program „Uczenie się przez całe życie” z 12 krajów. Polska współpracuje z Austrią, Belgią, Cyprem, Danią, Niemcami, Litwą, Holandią, Norwegią, Szwecją i Wielką Brytanią (Ecotec i British Council).

  Koordynatorem projektu była rumuńska Narodowa Agencja ANPCDEFP. W trakcie spotkań partnerskich w 2010 r. w Madrycie i Kolonii wypracowano kryteria oceny projektów oraz przeprowadzono przegląd działań projektowych ze wszystkich krajów realizujących program „Uczenie się przez całe życie”, badając spełnienie kryterium innowacyjności i twórczości w kształceniu nauczycieli. Rezultatem jest niniejszy podręcznik innowacyjnych metod doskonalenia nauczycieli i kadry szkolącej. Podręcznik jest dostępny pod adresem http://www.city-m.eu/results-and-products w wersji elektronicznej we wszystkich językach partnerów projektu.

   

   

  Pobierz plik: citym_brochure_pl_redus.pdf
 • EDUinspiracje 2013 - broszura informacyjna

  Zachęcamy do zapoznania się z broszurą zawierająca wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu EDUinspiracje 2013.

  Pobierz plik: ulotka_eduinspiracje_issuu.pdf
 • Portfolio - upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów programu "Uczenie się przez całe życie"

  Jednym z najważniejszych wyzwań w programie „Uczenie się przez całe życie” jest upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów tak, aby dorobek pracy projektowej wielu osób i instytucji został dostrzeżony, uznany i był wykorzystywany przez innych. Jasno określonym celem programu jest spowodowanie, aby nowatorskie i twórcze rozwiązania edukacyjne, które powstają w wyniku realizowanych projektów, (indywidualnych i instytucjonalnych) stawały się nieodłącznym elementem systemu edukacyjnego w Polsce.

  Proces, który określany jest przez Komisję Europejską angielskim słowem mainstreaming, czyli upowszechnianie i włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki, ma za zadanie spowodować dwie rzeczy. Z jednej strony realizacja projektów ma być inspiracją dla innych instytucji oraz władz edukacyjnych na poziomach lokalnym, regionalnym lub krajowym prowadzącą do wykorzystania ich rezultatów na szerszą skalę. Z drugiej strony – przykłady dobrej praktyki płynące ze zrealizowanych projektów mogą pomóc decydentom we wdrażaniu określonej polityki edukacyjnej. Wyzwania, które stają się potrzebą i priorytetem edukacyjnym w skali kraju, jak chociażby obniżanie
  wieku obowiązkowej edukacji, w tym edukacji językowej, czy też przygotowywanie uczniów i studentów do funkcjonowania na rynku pracy, zawsze wcześniej są podejmowane lokalnie. Stąd w wielu miejscach w Polsce można znaleźć ciekawe rozwiązania, które mogą wspierać wdrażanie reform. To również próba pokazania wspierającej roli, którą program „Uczenie się przez całe życie” może odgrywać w podnoszeniu jakości edukacji w Polsce.


  Portfolio upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie”, które przekazujemy w Państwa ręce, jest podsumowaniem doświadczenia zebranego w zeszytach tematycznych prezentujących dobre praktyki. Publikacje te od 2008 r. opracowuje i wydaje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".

  Pobierz plik: portfolio.pdf
 • The Lifelong Learning Programme - Report 2011

  Pursuant to the decision of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006, the Lifelong Learning Programme has been successfully implemented in Poland and 30 other countries of Europe since 2007. The programme is an important instrument for implementing the Lisbon strategy and Bologna and Copenhagen processes. It also serves to achieve the strategic goals of Europe 2020 in the field of education and training as part of the 2007-2013 financial perspective.


  We invite you to read the whole report.

  Pobierz plik: rap_llp_en.pdf
 • Konkurs EDUinspiracje 2012. Rozwijanie kluczowej kompetencji "umiejętność uczenia się"

  Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury niniejszego zeszytu prezentującego cele, idee i zasady konkursu EDUinspracje 2012
  oraz doświadczenia i sukcesy naszych beneficjentów (dziesięciu laureatów konkursu oraz piętnastu wyróżnionych) w zakresie
  nabywania i rozwijania kompetencji umiejętność uczenia się.

  Pobierz plik: EDUinspiracje 2012
 • Program "Uczenie się przez całe życie". Raport 2011

  Przedstawiamy raport z działalności programu "Uczenie się przez całe życie" w Polsce w 2011 r. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi obszarami aktywności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w szczególności z rozdziałem na temat polskiej prezydencji.

  Pobierz plik: Program "Uczenie sie przez całe życie". Raport 2011