Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Konferencje i seminaria

16-17 września w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się dwudniowa konferencja dla przedstawicieli samorządu terytorialnego poświęcona możliwościom wykorzystania rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem spotkania było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w projektowaniu i realizowaniu lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób z całego kraju – starostów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji miast, powiatów i gmin.

W dniach 12-13 września w Hotelu Boss w Miedzeszynie odbyło się spotkanie realizatorów najlepszych Partnerskich Projektów Szkół w Programie Comenius koordynowanych przez polskie szkoły w latach 2007-2012. Dwudniowe warsztaty były okazją do rozmowy o długotrwałych efektach zrealizowanych projektów i o potencjale, z jakim polskie szkoły uczestniczące w Programie Comenius wchodzą w nową perspektywę finansową 2014-2020. W dyskusji wzięła udział przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, radca ministra Klaudia Wojciechowska.

Efektywne upowszechnianie i wykorzystywanie wyników programu ,,Uczenie się przez całe życie” nie dotyczy wyłącznie projektów zdecentralizowanych zarządzanych przez Narodowe Agencje, ale odnosi się również do projektów scentralizowanych zarządzanych przez Agencję Wykonawczą EACEA.

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik, 17 października 2012 r., spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, reprezentanci Stowarzyszenia Akademia plus 50 oraz beneficjenci programu Comenius, którzy przedstawili najlepsze przykłady dobrych praktyk służących wprowadzaniu zmian na rzecz podnoszenia jakości edukacji osób starszych.

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik, 6 września 2012 r., ponad 150 uczestników z całej Polski dyskutowało na ważne tematy dla edukacji osób z terenów wiejskich, niepełnosprawnych, seniorów – wszystkich, których sytuacja społeczna lub ekonomiczna ogranicza dostęp do wiedzy. Podczas spotkania odbyła się sesja plenarna, sesja dyskusyjna i trzy sesje tematyczne. Byliśmy świadkami ważnych wykładów, wniosków, deklaracji, polemik.

W jaki sposób wspierać synergię projektów centralnych i zdecentralizowanych? – to podstawowe pytanie, na które odpowiedzi szukano podczas seminarium zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Czy edukacja zawodowa może być atrakcyjna? W jaki sposób zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami wyższymi? Jak zaangażować pracodawców w proces edukacji i wspierać nauczanie dorosłych? Na te oraz inne pytania 23 września 2011 roku w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie próbowali odpowiedzieć polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych.

Jak uczyć bycia świadomym, krytycznym i odpowiedzialnym obywatelem?

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zorganizowała 25 maja 2011r. w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji,  ogólnopolską konferencję pt. „Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich”.

W dniu 14 grudnia 2010 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja nt. „Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowych i technicznych w projektach współpracy europejskiej”.Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Gości konferencji przywitali Marlena Fałkowska, Wicedyrektor ORE oraz Tadeusz Wojciechowski, Koordynator zespołu w programie „Uczenie się przez całe życie” w FRSE.

23 listopada 2010 r. w Warszawie, w Bibliotece Publicznej przy ulicy Koszykowej miało miejsce seminarium dotyczące upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w Polsce. Seminarium odnosiło się do projektów scentralizowanych LLP realizowanych przez polskie instytucje. Zostało przygotowane przez Zespół Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów Programu LLP (ZUiWR). Spotkanie prowadził koordynator zespołu Tadeusz Wojciechowski.

Subskrybuj zawartość