Konkurs EDUinspiracje 2011 na najlepszy projekt programu "Uczenie się przez całe życie" w zakresie mobilności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", ogłasza konkurs EDUinspiracje 2011 pod hasłem "Mobilność od juniora do seniora".

orzelek_men_krzywe_0.jpg
Patronat honorowy nad konkursem EDUinspiracje 2011 objęła
Pani Katarzyna Hall — Minister Edukacji Narodowej
Logo MNiSW
Pani prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W konkursie istotne jest ukazanie znaczenia mobilności w procesie uczenia się na wszystkich etapach życia: począwszy od ucznia, przez studenta, pracownika, kadrę kierowniczą, aż po osoby starsze. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych – realizowanych w programie „Uczenie się przez całe życie”. Pozwoli to upowszechnić rezultaty projektów najwyższej jakości. Konkurs jest skierowany do beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie” (programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne). Laureaci konkursu będą wybierani w dwóch kategoriach konkursowych, odpowiadających dwóm typom działań projektowych:

  • PROJEKTY MOBILNOŚCI INDYWIDUALNEJ
  • PROJEKTY INSTYTUCJONALNE – ORGANIZATORZY MOBILNOŚCI
UWAGA! - przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych do 29 kwietnia 2011 r.

Zgłoszenia wraz z dokumentacją konkursową przyjmowane są drogą elektroniczną od 15 lutego do 11 kwietnia 2011 r.

Zgłoszenie dla projektów mobilności indywidualnej

Zgłoszenie dla projektów instytucjonalnych - organizatorów mobilności.

Wyniki zostaną ogłoszone 20 czerwca 2011 r. na stronie internetowej http://waloryzacja.llp.org.pl/ Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 17 października 2011 r. podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez FRSE pt. „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora”.

Zwracamy uwagę na wprowadzone zmiany w regulaminie konkursu EDUinspiracje 2011. Zmiany dotyczą harmonogramu konkursu (punkt V) .

Informacje o konkursie, regulamin, formularz zgłoszenia i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie http://waloryzacja.llp.org.pl/

Dodatkowych informacji udziela e-mailowo biuro konkursu: konkurs_llp_2011@frse.org.pl