Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspólnotowych UE realizowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" oraz poprzedzających go programów ma na celu jak najlepsze:

  • wykorzystanie wyników innowacyjnych produktów i procesów
  • wymianę dobrych praktyk w dziedzinach objętych programem
  • zapewnienie właściwego rozpoznania, przedstawienia i wdrożenia na szeroką skalę wyników programu w celu poprawy jakości edukacji i szkoleń

Polityka upowszechniania realizowana jest w ramach działań programu międzysektorowego jej podstawę prawną stanowi decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.

Przykłady dobrych praktyk programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013)