Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Zestawienia i analizy

Dokument zawiera informacje na temat współpracy pomiędzy Polską a Francją w ramach Programu „Uczenie się przez całe Życie” w latach 2008-2009. Dane dotyczą projektów polsko-francuskich realizowanych w ramach poszczególnych komponentów Programu LLP. Poza tym dokument przybliża pozaprojektowe formy współpracy pomiędzy Francją a Polską, w którą zaangażowana jest Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe Życie”.

Współpraca  polsko – włoska  w latach 2006 i 2007 w ramach programów Arion/Wizyty studyjne, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci.

 

Pobierz pełen tekst raportu.

Szwecja jest ważnym partnerem dla polskich placówek edukacyjnych i nauczycieli będących beneficjentami edukacyjnego programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Początkowo w programie Socrates (do roku 2006) a obecnie w programach sektorowych programu Uczenie się przez całe życie szkoły na wszystkich poziomach nauczania chętnie realizują wspólne projekty ze szkołami i uczelniami ze Szwecji. Również wyjazdy tzw.

Projekty nagrodzone w 2007 r. przez KE oraz projekty, które zostały zgłoszone przez Polskę do konkursu ale nie otrzymały nagrody.

 

Subskrybuj zawartość